Gallery: Upper Dang Fort

यो उपर दाङ गढी को भागनबसेस हो । चितवन जिल्ला को पुरानो सदर मुकाम । यो किल्ला तनहुँको सेन राजाले बनाएकोमा पछी नेपाल अंग्रेज युद्धमा पुन निर्माण गरिएको हो । चितवन जिल्लामा रहेका सुमेसोर गढी र यो गढि पहिला देखी प्रख्यात थिए।