नालापानी युद्ध बिश्लेषण || Dr.Prem Singh Basnyat || Nalapani battle
लमजुङ्ग दुरा डाँडामा रहेको तुर्लुङ कोटको ईतिहास यस्तो छ ।। Dr.Prem Singh Basnyat
धरान बिजयपुरको ईतिहास ।। Dr.Prem Singh Basnyat
The Last Unification Battle at Kangara Fort || Dr.Prem Singh Basnyat
नेपाल र सिक्किम युद्धको निशानी चैनपुरको मेजर पाटी।।DR. Prem Singh Basnyat।।Majerpaty
प्रधान मन्त्री जी यो सभ्यताको केन्द्र बचाई दिनुहोस् ।।DR. Prem Singh Basnyat